Cài đặt Dịch vụ công sử dụng Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ

1. CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VGCA – Ban Cơ yếu Chính Phủ

Chữ ký số Ban cơ yếu CP

Thiết bị USB Token là một thiết bị lưu trữ chứng thư số và khoá an toàn. Khi đăng ký Chứng thư số mỗi NSD sẽ được cấp một thiết bị USB Token.Thiết bị eToken

Để sử dụng được eToken trên máy tính, NSD cắm USB Token được cấp vào máy tính để tiến hành cài đặt lần đầu tiên.

Bước 1: Mở đĩa CD đi kèm trong bộ Chứng thư số được phát.

Mở đĩa CD đi kèm bộ CTS được phát

Chọn thư mục Driver Token --> gca -client -v2.0 --> gca01-client-v2-x32-8.3.msi (cho HĐH 32bit). Hoặc “gca01-client-v2-x64-8.3.msi” (cho HĐH 64bit). Nhấp đúp chuột để chạy chương trình.

Để biết đang chạy Windows phiên bản nào thì nhấn tổ hợp phím Windows + Pause/ Break trên bàn phím.

Tổ hợp phím

Bước 2: Cài đặt Driver của USB Token

Chọn Next

Chọn ngôn ngữ Vietnamese rồi nhấn Next.

Chọn “I accept the license agreement“, chọn Next

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt thiết bị USB Token.

Bước 3: Kiểm tra xem góc dưới, bên phải màn hình có biểu tượng USB Token

hoặc vào Start --> All Programs --> SafeNet SafeNet --> Authentication Client

Kết thúc công việc cài đặt Driver USB Token VGCA lên máy tính. Các bước này chỉ thực hiện lần đầu tiên trên một máy tính để sử dụng sau này.

2. CÀI ĐẶT PLUGIN KBNNSIGNATURE TRONG DỊCH VỤ CÔNG

Bước 1: Thực hiện tải bộ cài đặt Plugin cho Chứng thư số của BCYCP tại đây

Bước 2: NSD giải nén bộ cài (sử dụng phần mềm giải nén WinRar, WinZip, 7Zip,…)

Máy tính đang sử dụng phiên bản HĐH nào thì tiến hành giải nén và cài bộ Plugin tương ứng.

Bước 3: NSD chọn đường dẫn thư mục để cài đặt, sau đó chọn Next.

Chọn đường dẫn để cài đặt phần mềm

Bước 4: NSD đặt tên thư mục cần cài đặt, ví dụ KbnnSignature sau đó nhấn Next.

Đặt tên thư mục cài đặt

Bước 5: NSD nấh nút Install để bắt đầu cài đặt.

Install phần mềm

Bước 6: Chương trình yêu cầu NSD cài thư viện chứng thư số của BCYCP. NSD bấm Install Certificate…

Thư viện Certificate

Bước 7: Chọn Current usẻ và bấm Next

Chọn người dùng

Bước 8: Chọn Automatically select the certificate store based on the type of certificate và bấm Next.

import-certificate

Bước 9: Bấm Finish để kết thúc quá trình Import Certificate.

Kết thúc quá trình cài

Bước 10: Chương trình thông báo cài đặt thành công, NSD bấm OK.

Import-ok

Bước 11: NSD bấm OK để tiếp tục tiến trình cài đặt.

ok-tiep-tuc

Bước 12: Chương trình yêu cầu NSD cài đặt bộ cài đặt chứng thư số của BCYCP nếu như trước đó trên máy tính chưa được cài giống như mục I.

NSD bấm Next để tiếp tục.

Cài đặt CKS của BCYCP

Bước 13: NSD lựa chọn ngôn ngữ xong bấm Next.

Lựa chọn ngôn ngữ

Lưu ý: Nếu NSD chọn sai bộ cài đặt theo phiên bản của HĐH, chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau

Thông báo lỗi phiên bản

Bước 14: NSD lựa chọn I accept the licence agreement và bấm Next

Đồng ý điều kiện

Bước 15: NSD lựa chọn Standar và bấm Next

Lựa chọn chế độ cài đặt

Bước 16: Lựa chọn đường dẫn lưu nội bộ và bấm Next

Chọn đường dẫn lưu

Bước 17: Đợi trong giây lát để hệ thống tiến hành cài đặt Chữ ký số.

Tiến trình cài đặt

Bước 18: Bấm Finish để kết thúc quá trình cài đặt chữ ký số của BCYCP.

Kết thúc cài đặt

Bước 19: Nếu hệ thống có xuất hiện thông báo yêu cầu khởi động lại máy tính, NSD chọn No để tiếp tục sử dụng..

Khởi động lại máy tính

Bước 20: NSD đợi trong giây lát, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu cài đặt thư viện Visual C++

Cài đặt thư viện C++

Bước 21: NSD tick chọn “I have read and accept the license term” và bầm nút Install. NSD đợi trong giây lát để phần mềm cài đặt thư viện.

  • Lưu ý:
    • Nếu máy tính của NSD có phiên bản Visual C++ cao hơn phiên bản 2010, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Settup Failed, NSD bấm Close.
    • Hoặc có 1 bộ thư viện Visual C++ 2010 đã được cài trên máy tính, thì lựa chọn Repair Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable to its original state và bấm Next để cài lại.

Cài lại Visual C++

Bước 22: Phần mềm thông báo cài đặt thư viện Visual C++ thành công, NSD bấm Finish để hoàn thành cài đặt.

Hoàn thành cài đặt

Bước 23: Máy tính hiển thị tiếp thông báo hoàn tất tất cả cài đặt của bộ Chứng thư số VGCA của BCYCP, NSD bấm Finish để hoàn tất.

Hoàn tất cài đặt CKS Ban cơ yếu

Bước 24: NSD khởi động lại máy tính để sử dụng.

Để kiểm tra phần mềm đã chạy chưa NSD sẽ thấy biểu tượng KBNNSignature chạy ở Taskbar của máy tính.

KBNNSIgnature khởi động cùng máy tính

Lưu ý: Khi ký chứng từ của Dịch vụ Công, bắt buộc KbnnSignature phải được chạy trên máy tính (có hiển thị ở thanh Taskbar như hình).

Nếu chưa được khởi động thì NSD tiến hành khởi động thủ công bằng cách nhấp đúp chuột vào biểu tượng kbnnSignature trên Desktop để khởi động Plugin này.

kbnnSignature

HỖ TRỢ CHỮ KÝ SỐ BAN CƠ YẾU ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG

Trong quá trình cài đặt, nếu vẫn chưa kịp nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận hỗ trợ của BCYCP hoặc làm theo hướng dẫn vần không thành công, Quý khách có thể liên hệ với Hotline của Doanh nghiệp Quảng Ngãi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Liên hệ Chữ ký số Quảng Ngãi

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *