KBNN – Hướng dẫn thay đổi nhân sự, STK, thông tin liên hệ trong Dịch vụ Công

KBNN – Hướng dẫn thay đổi thông tin, STK, nhân sự trên Dịch vụ Công Kho bạc Nhà nước

Dịch vụ Công KBNN
Hướng dẫn thay đổi thông tin trên Dịch vụ Công Kho bạc Nhà nước

KBNN – Kế toán viên thực hiện thay đổi các dữ liệu đã kê khai khi đăng ký DVC như: thay đổi email để nhận thông báo khi giao dịch; thay đổi các STK của đơn vị/ dự án; thay đổi thông tin/ chức danh của thành viên;…

Dịch vụ Công - Kho bạc Nhà nước

Các bước thực hiện

  1. Kế toán viên tạo hồ sơ thay đổi tùy theo nhu cầu của đơn vị.
  2. Kế toán viên kiểm tra lại hồ sơ trước khi trình chủ tài khoản ký duyệt.
  3. Chủ tài khoản tìm kiếm mã hồ sơ và ký điện tử và gửi Kho bạc Nhà nước

BƯỚC 1: tạo hồ sơ thay đổi

Người thực hiện: Kế toán viên

Với đơn vị có Kế toán trưởng kiêm Kế toán viên/ Nhân viên thì đăng nhập tài khoản có vai trò tạo được hồ sơ thay đổi.

Sử dụng trình duyệt FireFox (KBNN khuyên dùng)

Trình duyệt Firefox trong DVC
Sử dụng trình duyệt Firefox trong DVC

Truy cập trang chủ của Dịch vụ Công tại https://dvc.vst.mof.gov.vn

Chọn chức năng Đăng nhập để đăng nhập tài khoản của Kế toán viên.

Đăng nhập tài khoản KTV
DVC- Đăng nhập tài khoản của Kế toán viên

Chọn chức năng thay đổi DVC

Hệ thống sẽ mở ra các chức năng con của chức năng Dịch vụ Công --> Chọn Đăng ký thay đổi sử dụng DVC.

Đăng ký thay đổi DVC

Hệ thống DVC sẽ hiển thị ra toàn bộ thông tin đã đăng ký sử dụng trước đó.

Thông tin của đơn vị đã từng đăng ký khi sử dụng DVC
Thông tin của đơn vị đã từng đăng ký khi sử dụng DVC

Tại đây, KTV có thể thay đổi Số điện thoại của đơn vị, email để nhận thông báo khi giao dịch hồ sơ với KBNN, và nhớ nhập Lý do thay đổi.

Sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước 2 trong việc tạo hồ sơ thay đổi.

Cập nhật thông tin dự án

Kế toán có thể cập nhật lại thông tin dự án – ví dụ như thay đổi tên của dự án mà đã từng kê khai trước đó bằng cách click vào nút

để lấy các dự án đã từng kê khai.

Nếu đơn vị có nhiều mã dự án, cần thay đổi dự án nào thì đánh dấu tick vào cuối dòng tên dự án đó – không cần phải chọn hết tất cả các dự án đang có. Sau đó bấm nút Chọn.

Chọn dự án cần thay đổi
Sửa đổi tên dự án cho đúng với thực tế
Cập nhật thông tin tài khoản của đơn vị
Cập nhật thông tin tất cả các số tài khoản dự án của đơn vị

Khi đó, DVC sẽ lấy hết tất cả các STK đã đăng ký lần trước đó để KTV có thể thực hiện thay đổi.

Tại màn hình này, nếu có sự thay đổi về Số tài khoản, KTV thực hiện XÓA số tài khoản không đúng hoặc không dùng nữa để THÊM Số tài khoản mới vào; bằng cách bấm nút + ở mục Kê khai thông tin tài khoản của đơn vị đã mở tại KBNN để thêm các cột Mã TKTN, mã cấp, mã CTMT.

Cần bổ sung/ thay đổi bao nhiêu STK thì bấm dấu + ở mục Kê khai thông tin tài khoản bấy nhiêu lần.

Sau đó bấm nút Tạo số tài khoản cho đơn vị

để tạo lại STK cho đúng với thực tế cần thay đổi. Sau khi bấm nút Tạo số tài khoản của đơn vị, KTV kiểm tra lại một lần nữa các STK sẽ đăng ký thay đổi sử dụng về sau với KBNN.

Sau đó bấm Tiếp tục để chuyển sang bước 3 – Kê khai thông tin thành viên tham gia sử dụng các Số tài khoản vừa kê khai ở bước 2.

Tại màn hình này, KTV chú ý các khu vực được khoanh vuông màu đỏ.

Phía bên trái là danh sách các thành viên sẽ tham gia dự án; một dự án tối thiểu có 3 chức danh: Nhân viên/ Kế toán viên, Kế toán trưởng và Chủ tài khoản. Khi kê khai đủ thì khu vực này sẽ hiển thị tối thiểu 2 nhân sự với 3 chức danh đã nêu.

Tại khu vực Chức danh tham gia DVC và gán quyền tham gia DVC, có thể 1 Nhân sự có 2 chức danh vừa Nhân viên vừa Kế toán trưởng.

Chú ý: Vì là hồ sơ thay đổi nên các thành viên đã có ở lần kê khai trước, do đó, KTV chỉ thực hiện lấy lại thông tin của của các thành viên chứ không được kê khai lại thành viên đó – hệ thống sẽ báo lỗi (đối với hồ sơ không có sự thay đổi nhân sự trong dự án). Vì thế, KTV thực hiện nhấn vào hình kính lúp phía sau ô Họ tên để lấy thông tin thành viên cũ đã kê khai lần trước.

Khi click vào kính lúp sẽ hiển thị ra danh sách các thành viên đang tham gia.

Nếu có trường hợp thay đổi nhân sự/ con người thì lấy thành viên đó ra để loại bỏ khỏi Dự án. Rồi nhập tay để bổ sung người mới vào.

Nếu không có sự thay đổi nhân sự trong dự án, vẫn cứ tick chọn lần lượt hết 3 chức danh này ra để cập nhật lại cho KBNN biết rằng những nhân sự này sẽ tham gia vào các Số tài khoản đã kê khai ở bước 2.

Tại màn hình này, nếu loại bỏ nhân sự ra không cho tham gia DVC nữa thì chọn Loại đăng ký là Đăng ký ngừng sử dụng DVC --> còn không thì để y.

Có thể thay đổi các thông tin liên lạc của các thành viên.

Có thể thay đổi chức danh của các thành viên bằng cách chọn chức danh tham gia DVC và gán thêm quyền sử dụng phía dưới.

Hệ thống DVC sẽ liệt kê các STK mà thành viên này có thể tham gia khi sử dụng DVC, nếu muốn loại bỏ STK nào thì bỏ dấu stick ở cuối STK cần bỏ.

Sau đó thực hiện bấm nút GHI để ghi lại thành viên này, sau khi bấm nút thì phía tay trái màn hình sẽ có tên thành viên này trong Danh sách thành viên.

Thực hiện click vào kính lúp để lấy lại thông tin thành viên hoặc kê khai mới cho đủ 3 chức danh cho dự án, sau đó bấm Tiếp tục.

Màn hình thông báo lưu hồ sơ thành công, sẽ có số hồ sơ, KTV thực hiện ghi/lưu số hồ sơ này ra bên ngoài để sử dụng bước Bước tiếp theo.

Bước 2: kế toán viên kiểm tra lại thông tin hồ sơ thay đổi

Sau khi thực hiện kê khai thay đổi, tránh việc sai sót khi gửi hồ sơ lên KB quản lý, KTV cần kiểm tra lại hồ sơ vừa thực hiện thay đổi bằng cách click vào dòng mã hồ sơ tại màn hình phía trên.

Khi đó hệ thống sẽ quay lại màn hình đầu tiên là kê khai thông tin của đơn vị.

KTV kiểm tra lại các thông tin của đơn vị, tại bước này KTV vẫn còn có thể sử đổi được.

Lúc này hồ sơ đang ở trạng thái là Chờ hoàn thiện, và đèn trạng thái của các thành viên đều là đèn vàng (khi hoàn thiện xong sẽ ra đèn màu xanh – lúc này CTK mới có thể ký được hồ sơ và gửi về KBNN)

KTV thực hiện bấm Tiếp tục để chuyển qua bước kê khai thông tin dự án/ STK của dự án, sau đó Tiếp tục để kiểm tra thông tin các thành viên tham gia dự án.

Tại màn hình kê khai thông tin thành viên, KTV cần thực hiện lại 1 lần nữa việc GHI lại thông tin thành viên để hoàn thiện hồ sơ bằng cách:

Click vào tên từng thành viên ở danh sách thành viên phía trái màn hình, sau đó bấm nút GHI. Có tổng cộng bao nhiêu thành viên tham gia thì thực hiện bước này bấy nhiêu lần.

Sau khi đã GHI lại toàn bộ thông tin của thành viên thì bấm Tiếp tục để chuyển qua màn hình kế tiếp. Bấm nút Lưu để lưu hồ sơ một lần nữa. Và mã hồ sơ lần này cũng giống như mã hồ sơ như ở bước 1.

Lúc này Click lại vào mã hồ sơ để kiểm tra thử đèn trạng thái của Danh sách các thành viên đã chuyển sang màu xanh chưa, nếu vẫn còn thành viên có đèn màu vàng thì Click Tiếp tục để chuyển tới màn hình kê khai Thành viên tham gia, thực hiện clcik vào tên của từng Thành viên và bấm lại nút GHI một lần nữa rồi lưu lại hồ sơ tiếp tục.

Đến khi nào đèn trạng thái của tất cả các thành viên đều màu xanh thì gửi mã Hồ sơ cho Chủ tài khoản ký và gửi cho KBNN

BƯỚC 3: CHỦ TÀI KHOẢN KÝ VÀ GỬI HỒ SƠ THAY ĐỔI SANG KHO BẠC

Sau khi Kế toán viên thực hiện kê khai thay đổi hồ sơ thành công. Chủ tài khoản lấy mã hồ sơ để thực hiện tra cứu hồ sơ và ký gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Tại màn hình trang chủ của dịch vụ Công, CTK không thực hiện đăng nhập mà chọn ngay vào Tra cứu Hồ sơ

Thực hiện nhập mã Hồ sơ mà Kế toán viên gửi qua để thực hiện tìm kiếm.

Lúc này trạng thái của Hồ sơ là “Chờ phê duyệt” thì Chủ tài khoản mới có thể ký trên hồ sơ được.

Chủ tài khoản click vào Mã hồ sơ mới tìm kiếm ra, thực hiện bấm Tiếp tục 3 lần, rồi găm USB Token của Chủ tài khoản để ký và gửi sang Kho bạc Nhà nước.

KTV thực hiện báo về cho KSV của Kho bạc biết đơn vị đang có một bộ hồ sơ thay đổi.

Đơn vị cần tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn về Chữ ký số có thể tham khảo tại đây

Hoặc cài AnyDesk để được hỗ trợ từ xa, hướng dẫn tải và cài đặt Anydesk tại đây

Đơn vị có thể liên hệ Doanh nghiệp Quảng Ngãi để hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Liên hệ Chữ ký số Quảng Ngãi

Hoặc điền vào Form sau để gửi yêu cầu hỗ trợ:





    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *